Tuesday, 16 April 2024, 20:31

Emmanuel Deutch, seorang ilmuwan Jerman memberikan pujian kepada Islam: “Dengan bantuan al-Quran orang-orang Arab menaklukan suatu dunia yang lebih besar dari dunia Alexander Agung dan dunia Roma dan dalam masa puluhan tahun itu Alexander memerlukan ratusan pengganti untuk melaksanakannya; dengan pertolongan al-Quran hanya orang Arablah, dari segala bangsa Semit, datang ke Eropa sebagai raja ke mana orang-orang Persia telah melawat sebagai orang-orang dagang dan orang Yahudi sebagai orang-orang buruan atau tawanan-tawanan. Mereka (kaum muslimin, red.) datang ke Eropa untuk memegang obor bagi kemanusiaan mereka sendirian, sementara di sekitarnya gelap-gulita, untuk membangkitkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Yunani dari kematiannya, untuk mengajarkan falsafah, kedokteran, ilmu perbintangan (astronomi, red.), dan seni musik kepada dunia Barat dan Timur, untuk berdiri menghadapi buaian pengetahuan modern dan menyebabkan kesedihan yang terlambat datangnya bagi kita untuk selama-lamanya meratapi jatuhnya Granada (Granada adalah kota ilmu pengetahuan modern di masa kekhilafahan Islam yang berpusat di Spanyol, red.)” [Source: The World of Islam, Dr. Zaki Ali, 1947. Hlm. 104]