Kekaguman Barat terhadap Islam [3]

Kemana saja tentara Arab masuk, kita dapati mereka berkejaran dengan orang-orang Yahudi… dan apabila peperangan selesai, orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam itu bersama-sama dalam memupuk ilmu pengetahuan dan falsafah serta kesenian; ini suatu hal yang merupakan sifat khas dari pemerintahan Islam di zaman Abad-Abad Pertengahan.Orang-orang Islam mengatur pemerintahan Islam di Cordova yang mengagumkan di abad-abad ...

Kekaguman Barat terhadap Islam [2]

Emmanuel Deutch, seorang ilmuwan Jerman memberikan pujian kepada Islam: “Dengan bantuan al-Quran orang-orang Arab menaklukan suatu dunia yang lebih besar dari dunia Alexander Agung dan dunia Roma dan dalam masa puluhan tahun itu Alexander memerlukan ratusan pengganti untuk melaksanakannya; dengan pertolongan al-Quran hanya orang Arablah, dari segala bangsa Semit, datang ke Eropa sebagai raja ke ...

Kekaguman Barat terhadap Islam [1]

Victor Robinson, menuliskan tentang kehebatan Islam saat kekhilafahan Islam berjaya di Spanyol: “Eropa sedang dalam kegelapan senja, Cordova bersinar-sinar dengan lampu-lampu (penerangan) umum; Eropa sedang kotor, Cordova membangun beribu-ribu tempat pemandian; Eropa terbungkus oleh daki, Cordova mencuci pakaian dalamnya setiap hari; Eropa berkubang di atas lumpur, jalan-jalan di Cordova tersapu bersih; istana-istana Eropa penuh dengan ...

Meneladani Rasul

“Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Sedangkan apa yang dilarangnya, maka hindarilah. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha keras siksa-Nya.” (QS. Al Hasyr: 7). Manusia memang membutuhkan rasul sebagai perantara dalam menerima ajaran-ajaran dari Allah SWT. Dan bersamaan dengan itu pula, sejak lama manusia telah menempatkan Rasulullah SAW. sebagai pembawa risalah ...

Meminta Jabatan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz r.a. pernah berkata: “Demi Allah, sungguh aku ingin sekali bila jarak antara kami dengan urusan pemerintahan itu melebihi jarak dua kutub Timur dan Barat.”? Adalah sebuah perkataan mulia yang juga merupakan nasihat kepada kita tentang bagaimana menyikapi aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan terhadap umat, yakni urusan pemerintahan. Ternyata beliau begitu ...

Menguji Kekuasaan

“Adalah Rasulullah SAW. apabila mengangkat pimpinan suatu kesatuan pasukan dan dinas-dinas? rahasia, maka beliau menasihati, khusus kepada pimpinan itu, dengan nasihat takwa kepada Allah serta berlaku baik kepada kaum muslimin yang menyertai mereka.” (H.R. Imam Muslim)Kekuasaan sering membuat orang lupa diri. Menganggap diri lebih hebat dari orang lain, sehingga merasa sah-sah saja menekan dan mendikte, ...

Kemiskinan dan Pemiskinan

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash: 77).Miskin, menurut Imam Syafi’i dan jumhur ulama, adalah ...

Menengok Universitas Tertua Di Dunia

Umat Muslim memang pecinta ilmu. Universitas Al Azhar di Mesir adalah buktinya. Pengen tahu sejarahnya? Yuk, kita baca barengan! Share this:Click to print (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to share on Tumblr ...
%d bloggers like this: