Kekuasaan Bukan untuk Arogansi

gaulislam edisi 490/tahun ke-10 (14 Jumadil Akhir 1438 H/ 13 Maret 2017)   Bro en Sis rahimakumullah, pembaca setia gaulislam. Ini kisah tentang Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu. yang dinukil dari kitab al-Bidayah wa an-Nihayah, bab Masa Khulafaur Rasyidin, karya Ibnu Katsir. Selepas dibaiat, Abu Bakar mulai berpidato setelah memuji Allah Pemilik segala pujian, ‘Amma ...
%d bloggers like this: